Çağrı Merkezi: 0 535 510 01 55

Kişisel Verilerin Korunması

Semih Haşhaş Kuyumculuk olarak, müşterilerimizin gizliliği ve kişisel verilerinin korunması bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve saklanması konusunda şeffaf bir politika benimsemekteyiz. Aşağıda, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz:

 

Kişisel Verilerin Toplanması:

 

Müşterilerimizin kişisel verilerini sadece hizmet sunmak ve siparişlerini işlemek için toplarız. Bu kişisel veriler arasında ad, soyadı, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgiler bulunabilir. Siparişlerinizi işlemek ve size daha iyi hizmet sunmak amacıyla, bazı durumlarda ödeme bilgilerinizi de toplayabiliriz.

 

Kişisel Verilerin Kullanımı:

 

Topladığımız kişisel verileri sadece belirli amaçlar doğrultusunda kullanırız. Bu amaçlar arasında siparişlerinizi işlemek, müşteri hizmetleri sağlamak, size özel teklifler sunmak ve pazarlama iletişimi kurmak bulunabilir. Kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmadan önce açık izniniz alınır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması:

 

Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklarız ve sadece gerekli olduğu sürece tutarız. Verilerinizin yetkisiz erişim, değişiklik veya ifşa edilmesini önlemek için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Kişisel verilerinizi yasal süreçler gerektirmediği sürece saklarız ve gerektiğinde sileriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklarınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar arasında, kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme ve aktarma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve onayınızı geri çekme hakkınız da vardır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir:

 

Müşteri İhtiyaçlarını Anlama: Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda hizmet sunmak.

Etkin İletişim ve Hizmet Sunumu: Müşterilerimizle iletişimi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek.

Satış ve Pazarlama Faaliyetleri: Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.

Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yönetimi: Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerini işletmek.

Kişiselleştirilmiş Ürün ve Hizmet Sunumu: Müşterilere kişisel ürün, hizmet ve teklif sunmak.

Memnuniyet Ölçümü: Ürün ve hizmetlerin memnuniyet düzeyini ölçmek.

Ürün ve Hizmet Geliştirme: Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmek ve çeşitlendirmek.

Kalite ve Standart Denetimleri: Kalite ve standart denetimlerini yapmak.

Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, özel reklam, kampanya ve avantajlar sunmak.

Analiz ve Profilleme: Satış ve pazarlama faaliyetleri için analizler ve profilleme çalışmaları yapmak.

Ticari Elektronik İleti Gönderimi: Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti göndermek.

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen sürelere uygun şekilde işlenir. Yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece kişisel verileriniz işlenecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, Şirketimizin elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

Veri Sorumlusu: Semih Haşhaş Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti.

Adres : Akşemsettin Mah Fevzi Paşa Cad. No: 149, 34080 Fatih - İstanbul

E-posta Adresi : [email protected]

 

Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve Semih Haşhaş Kuyumculuk Üyelik sistemine, www.semihhashas.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum.

 

Ticari Elektronik İleti Onayı

 

Semih Haşhaş Kuyumculuk olarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz. Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kaptan® Kuyumculuk tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine www.semihhashas.com üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ya da mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

 

Ticaret Unvanı: Semih Haşhaş Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti.

 

Veri Koruma Politikası Güncellemeleri:


Semih Haşhaş Kuyumculuk olarak, veri koruma politikamızı düzenli olarak gözden geçirir ve güncelleriz. Bu sayede, müşterilerimize en iyi koruma standartlarını sağlamak için gereken adımları atarız. Politikamızdaki değişiklikleri size bildirmek için gerekli iletişim kanallarını kullanırız.

 

Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sorularınız veya endişeleriniz için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.